top of page
IMG_1517.jpg

Kreatywne wakacje
kontra COVID-19

Nasz Team

Bezpieczeństwo i zdrowie Waszych dzieci jest dla nas najważniejsze, 

a nasi pracownicy są zaszczepieni oraz bezwzględnie stosują się do
zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Codziennie prowadzimy staranną dezynfekcję powierzchni i elementów newralgicznych. Wszyscy uczestnicy mają dostęp po ciepłej wody i mydła oraz środków dezynfekcyjnych. Warsztaty odbywają się - w ramach możliwości - na świeżym powietrzu, zaś w salach warsztatowych działa jonizator powietrza..

Podczas turnusów KOLONIJNYCH opiekunowie wychodząc na zewnątrz posiadają niezbędne środki ochrony osobistej dla uczestników.

 

Podczas turnusów PÓŁKOLONIJNYCH w Gdańsku nie opuszczamy terenu, bo na naszym terenie jesteśmy w stanie zapewnić mnóstwo atrakcji i ruchu na świeżym powietrzu!

Dzieci

W organizowanych przez nas koloniach i półkoloniach będą mogły wziąć udział 

wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną oraz te, które w okresie ostatnich 14 dni przed 

rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
Rodzice dzieci wykazujących objawy infekcji będą niezwłocznie

informowani o konieczności odebrania dziecka. Jesteśmy w stałym kontakcie z personelem medycznym.

Liczba uczestników w grupie będzie umożliwiała zachowanie dystansu społecznego. W tym roku nie ma możliwości zmiany grupy (pakietu) podczas turnusu. Jednocześnie pragniemy poinformować, że jeśli tylko pogoda będzie sprzyjająca to będziemy starać się pomiędzy warsztatami  spędzać możliwie jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu.

Rodzice

Również osoby odprowadzające dziecko i odbierające je nie powinny wykazywać objawów infekcji. Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka prosimy o maksymalne skrócenie czasu interakcji, aby zminimalizować ryzyko tworzenia się skupiska osób.

W trakcie turnusów zostaną ograniczone kontakty uczestników z wszystkimi osobami z zewnątrz. Stąd też wprowadzony zostaje zakaz odwiedzin i przybywania osób trzecich podczas kolonii i półkolonii.

Szanujemy Wasz czas, więc wszystkie formalności związane z zapisami możesz załatwić online!

bottom of page