BEZPIECZEŃSTWO COVID-19

Bezpieczeństwo i zdrowie Waszych dzieci jest dla nas najważniejsze,

a nasi pracownicy bezwzględnie stosują się do zaleceń Powiatowego

Inspektora Sanitarnego.

W organizowanych przez nas półkoloniach będą mogły wziąć udział

wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących

chorobę zakaźną oraz te, które w okresie ostatnich 14 dni przed

rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
Rodzice dzieci wykazujących objawy infekcji będą niezwłocznie

informowani o konieczności zabrania dziecka z półkolonii.

 

Również osoby odprowadzające dziecko i odbierające je nie powinny wykazywać objawów infekcji. Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka prosimy o maksymalne skrócenie czasu przebywania na obiekcie, aby zminimalizować ryzyko tworzenia się skupiska osób.

Liczba uczestników w grupie będzie umożliwiała zachowanie dystansu społecznego. Cała półkolonia będzie podzielona na 3 mniejsze grupy, rozdzielone na 3 osobne pomieszczenia i/lub strefy użytkowania. W tym roku nie ma możliwości zmiany grupy podczas turnusu. Jednocześnie pragniemy poinformować, że jeśli tylko pogoda będzie sprzyjająca to wszystkie zajęcia będą prowadzone na świeżym powietrzu pod zadaszonymi namiotami z zachowaniem możliwie maksymalnej odległości pomiędzy uczestnikami i zmianowości grup.
 

Podczas turnusów NIE OPUSZCZAMY terenu.

Codziennie prowadzimy staranną dezynfekcję powierzchni i elementów newralgicznych. Wszyscy uczestnicy mają dostęp po ciepłej wody i mydła oraz środków dezynfekcyjnych i kremów ochronnych. Planujemy również uruchomić jonizator powietrza oraz dodatkowy sterylizator powietrza (który będzie pracował w nocy w budynku).

 

W trakcie turnusów zostaną ograniczone kontakty uczestników z wszystkimi osobami z zewnątrz. Stąd też wprowadzony zostaje zakaz odwiedzin i przybywania osób trzecich podczas półkolonii.

© 2020 by Centrum Edukacji Smart_Lab

chemical-molecules-icon-86849.png

KONTAKT    730 725 752 | 730 725 464 | 500 725 752

  • Black Facebook Icon
  • Czarny Miejsca Google Ikona
  • Black YouTube Icon